Giv en hjælpende hånd til dig selv


Bo Pedersen :

  Udd. Reiki Master og Lærer i
    Usui Shiki Ryoho
    The Usui System of Natural Healing        Den traditionelle linje
     Acces Bars behandler
     Kranio Sakral terapi.

Reiki healing, Hvad er det

Hvad betyder Reiki ?

Image  Reiki er et japansk ord, der betyder Universal livskraft energi ...
 en vital kraft som gennemtrænger alle levende ting.

 Reiki , er umiddelbart sammensat af to ord , Rei, som betyder ånd, og  Ki, som bl.a betyder energi/universel livskraft og når ordene er sat
 sammen så opfattes ordet Reiki som en form for healing.
 På den tid da Usui sensei fandt Reiki var der allerede flere forskellige
 reiki healings former, han kaldte derfor sin egen Reiki for
 "Usui System af Naturlig Healing"

 Hvad betyder Healing  Healing betyder at gøre hel - at skabe balance,  hvor der er ubalance.

 Hvad hjælper healing på ?  Healing kan hjælpe på fysiske, psykiske,
 følelsesmæssige ubalancer,  smerter og problematikker, og giver dig
 fornyet energi, forøget ro og balance i krop og sind, og forøger dit  nærvær i dig
 Reiki Healeren kan kanalisere universel energi ned gennem sin krop og ud gennem hænderne.
Da energien er universel, kommer healeren ikke til at dræne sig selv for energi – tværtimod vil han ofte
selv få en del af kagen. Der kan derfor heller ikke blive overført negativ energi fra healeren til patienten
eller omvendt . Reiki er en holistisk energi der virker på alle energiniveauer: det fysiske, det
følelsesmæssige, det mentale og det spirituelle, og at kunne være med til at helbrede alle ubalancer lige fra forkølelse til ondt i sjælen.

Reiki er også kaldet "Usui System af Naturlig Healing" . Reiki er en vibrationel energi teknik, der
balancerer , harmonerer og genskaber vores energisystemer ved hjælp af energi centre i håndfladerne .
Hænderne placeres forsigtigt og passivt i forskellige positioner over eller på kroppen, normalt begynder man ved hovedet.
Reiki healing er en blid, afslappende holistisk behandlingsform, der skal opleves for rigtig at forstås.
Psykologisk set er en times behandling af Reiki er svarende til ca.4 timers søvn ; Alene denne erfaring gør Reiki til en meget effektiv afstressende behandling.
Reiki er kendt for sin effektivitet i healing af både langsigtede og akutte sygdomme .
Reiki er et kraftfuldt værktøj til personlig vækst og til at forbedre vores livskvalitet. Reiki er en vibrationel energi teknik, der balancerer , harmonerer og genskaber vores energisystemer ved hjælp af energi centre i håndfladerne af Behandlerens hænder.

 Hvad Reiki IKKE er ...
 En religion , en kult , en sekt eller en organisation ; derfor er der  ingen grund heller ikke til at ændre dit nuværende trossystem.
 En form for psykisk healing, for tankekontrol , ønsketænkning eller  hypnose .
 En meditation eller massage teknik. Men Reiki støtter rigtigt godt op  omkring både meditation og massage

 Reiki er bl.a selvhjælp : du tager selv del i kontrollen over dit helbred  og din velvære.
 Reiki er bla. god til nedenstående:

Fremmer afslapning og reducerer stress og spændinger.
Lindrer træthed og ømme muskler .
Lindrer smerter og ubehag af kroniske sygdomme. Lindrer hovedpine, forkølelse, influenza , snitsår, forbrændinger, mavebesvær , forstuvninger og andre gener af dit dagligliv. .
Supplerer andre healingformer og "natur systemer" , herunder standard medicinsk ( vestlig ) behandling.
Hjælper i nedtrapningen af vanedannende medicin og har vist sig som en rigtig god støtte i nedtrapningen af stopper og og alkohol . Øger de terapeutiske virkninger af både konventionelle medicin og alternative løsninger . Fremmer genopbygningen efter kirurgi . Reducerer forekomsten af sygdom og skade.
Forbedrer kreativitet , kommunikation og indlæringsevne ved at forbedre integrationen af venstre og højre hjernehalvdel af hjernen. Hjælper børn i deres vækst proces, navnlig med stress og indlæringsvanskeligheder .
Øger selvtillid og selvværd. Hjælper til at overvinde frygt og angst.
Hjælper til at genforene os med vores indre.

Reiki History


Mikao Usui Sensei(1865-1926) Reiki siges at være opstået i Tibet for tusinder af år siden .
Tibetanske munke havde mestret videnskaben eller kunsten at trykke på en Universal livskraftsenergi til menneskets brug i healing og selv-transformation der i sidste ende skulle føre til åndelig oplysning . Denne teknik blev dog kun videre lært til få udvalgte og disciplinerede individer .

Reiki ,som vi kender den, er en Japansk behandlingsmetode, udviklet
af Japaneren Mikaomi Usui Sensei(1865-1926) i 1922, og ikke genfundet som mange kilder påstår.
I sin søgen efter meningen med livet, opnåede Mikaomi Usui Sensei
under en af sine utallige meditationer på bjerget Kurama, en spirituel
oplysning . I kølvandet på denn spirituelle oplysning fandt han ud af, at han tillige havde opnået evnen til at Heale.
Mikao Usui Sensei havde så gode resultater af sine behandlinger og fandt så megen lykke af sin i spirituelle oplysning, at han besluttede at han ville dele disse evner med andre.
Hvilket var meget mod sædvane dengang.
Usui Sensei udviklede derfor Reiki metoden, således alle kunne opnå den samme energimæssige kontakt og dermed også den healingevne, han selv besad. Han udviklede et antal meditations/åndedrætsøvelser til at træne elevens egen renselse og spirituelle vækst. Yderligere indførte han et antal symboler for at træne eleven i at komme dybere ind i energiforståelsen og energiarbejdet.
Han udviklede ydermere et indvielsesritual for at hjælpe den enkelte elev til at åbne sig som energikanal for Reiki energien.
Den energi, en Reiki behandler bruger, er den universelle livsenergi, som andre oplyste mestre også tidligere har været i kontakt med og benævnt: kristusenergien, lys, Prana, vitalitet, Chi (Qi) mv.
Usui Sensei kaldte energien ”Reiki” .  Ordet Reiki er i denne sammenhæng anvendt som et ord uden betydning. Reiki er på Japansk ikke sammensat af ordene Rei = universel, ki = livsenergi som nogle påstår, men er anvendt til at være et udtryk for den universelle livsenergi, der har eksisteret til alle tider.
Mikao Usui Sensei opstillede også 5 leveregler til sine elever , som hvis man levede efter dem da ville man opnå indsigt lykke og harmoni i sit liv.
De 5 leveregler er følgende:

Blot for idag, vil jeg ikke være bekymret.
Blot for idag, vil jeg ikke være vred.
Blot for idag, vil jeg være fyldt med taknemmelighed.
Blot for idag, vil jeg leve livet ærligt.
Blot for idag, vil jeg være taknemmelig over for alt levende.

Just for today, do not worry.
Just for today, do not anger.
Just for today, Honor your parents, teachers and elderss.
Just for today, Earn your living honestly.
Just for today, Show gratitude to every living Thing.


 Miss Hawayo Takata (24.dec.1900-11.dec.1980) var den person der  bragte REIKI til vesten.
 Miss.Takata Led af alvorlig sygdom og endte med at henvende sig på en
 klinik der blev styret af Dr.Chujiro Hayashi. Her blev hun først behandlet
 helbredt for b.la. dårlig galde blære og en svulst og lærte dermed
 Reiki`en at kende. Efter sin egen helbredelse blev hun på klinikken og
 blev undervist i Reiki af Dr.Chujiro Hayashi . Ms.Takata beskrev selv
 Dr.Hayashi som Reiki`ens GrandMaster.
 Hun boede bla. på Hawai og praktiserede og underviste  i Reiki.
 Med tiden startede hun på at sætte uddannelsen i Reiki-læren i system  og det er det der idag er kendt som Reiki 1-2-Master-Master/Lærer.